www.gsm.kx.pl
 

Aktualności

wielkość czcionki: A|A|A
 
 

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2015 r.

24.03.2015
Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 8 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w roku 2015 odbędzie się w następujących terminach i miejscach.
więcej
 

Internetowa kartoteka użytkownika lokalu e-kartoteka

11.09.2014
Z myślą o naszych mieszkańcach wprowadziliśmy system e-kartoteka, aby ułatwić dostęp do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, przy wykorzystaniu komputera z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej.
więcej
 

Podziękowanie

09.06.2014
Zarząd i Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju składa podziękowanie wszystkim Członkom GSM w Jastrzębiu-Zdroju, którzy skorzystali ze swego prawa, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i uczestniczyli w X jubileuszowym Walnym Zgromadzeniu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach 21-29 maja 2014 r.
więcej
 

Jessica sama się obroni

24.02.2014
Krzyczą, krytykują, nawołują, obrażają, kręcą nosami… a my robimy swoje dla mieszkańców naszej społeczności. Korzystając ze sprzyjającej „zimowej” aury robimy to co uzgodniliśmy z mieszkańcami w czasie ostatniego, regularnego Walnego Zgromadzenia Członków GSM. Zaakceptowaliście Państwo nasze działania zawarte w programie Jessica II, a my wyłoniliśmy projekty i wykonawców w czasie wieloetapowego postępowania przetargowego.
więcej
 

Komunikat

30.01.2014
W związku z licznymi zapytaniami naszych mieszkańców informujemy, że Spółdzielnia nie zawarła umowy, ani nie upoważniła żadnej firmy do sprzedaży i montażu piecyków gazowych oraz gazowych podgrzewaczy wody.
więcej
 

Dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego

04.12.2013
Zarząd informuje, że nasz projekt pod nazwą „Rewitalizacja mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Jastrzębia-Zdroju poprzez usunięcie elementów zawierających azbest i ocieplenie ścian zewnętrznych” został wybrany do dofinansowania.
więcej
 
Archiwum Aktualności